Máy bán hàng tự động Teklife

Máy bán hàng tự động TEKLIFE là một trong những thương hiệu của ETEK. Sứ mệnh của TEKLIFE cung cấp các giải pháp cải thiện đời sống dân sinh và phục vụ nhu cầu, đơn giản hóa cuộc sống
ETEK tập trung nghiên cứu, thiết kế sản xuất các dòng máy bán hàng thông minh với nhiều ưu thế vượt trội so với các dòng máy khác trên thị trường.

Đi đến website
Máy bán hàng tự động TEKLIFE là một trong những thương hiệu của ETEK. Sứ mệnh của TEKLIFE cung cấp các giải pháp cải thiện đời sống dân sinh và phục vụ nhu cầu, đơn giản hóa cuộc sống
ETEK tập trung nghiên cứu, thiết kế sản xuất các dòng máy bán hàng thông minh với nhiều ưu thế vượt trội so với các dòng máy khác trên thị trường.

Tin tức liên quan