ETEK - GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TỔNG THỂ
Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK là nhà cung cấp các giải pháp tự động hóa tổng thể hàng đầu Việt Nam. Được thành lập từ năm 2006, chúng tôi hiện tiên phong giải pháp tự động hóa trong 3 lĩnh vực Công nghiệp, Giáo dục, Dân sinh. Kinh nghiệm sâu rộng của ETEK trong việc triển khai các dự án lớn, với độ khó cao giúp chúng tôi hỗ trợ khách hàng tốt hơn trong việc đảm bảo chất lượng, chi phí, tiến độ, ETEK luôn đồng hành trong hành trình tự động hóa của khách hàng
Tầm nhìn sứ mệnh
Tầm nhìn
Tầm nhìn
Tổng hợp trí tuệ tinh hoa và tiên phong đưa ra giải pháp tự động hóa toàn diện giúp nâng cao hiệu suất và năng suất lao động góp phần kiến tạo xã hội văn minh.
Sứ mệnh
Sứ mệnh
Tích hợp công nghệ và thiết bị thành giải pháp tự động hóa để đào tạo ra con người có trí tuệ tinh hoa. Áp dụng các giải pháp tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp và kiến tạo xã hội văn minh.
Giá trị cốt lõi
Tập hợp những niềm tin, lý tưởng và những định hướng mà mỗi cán bộ nhận viên ETEK cần thiết lập trong quá trình làm việc tại công ty
Năng lực tích hợp
Năng lực tích hợp
Năng lực cải tiến
Năng lực cải tiến
Năng lực chuyên môn ngành đa dạng
Năng lực chuyên môn ngành đa dạng
Con người có năng lực cấp tiến
Con người có năng lực cấp tiến
Số hóa vận hành tổ chức
Số hóa vận hành tổ chức
Hệ thống đối tác có tầm cỡ và uy tín
Hệ thống đối tác có tầm cỡ và uy tín