Câu chuyện thành công
Teklife
Bàn giao thành công 3 máy bán hàng tự động tại trường học ở Hải Phòng
Tại trường học
Khách hàng đã đặt 3 máy tại các trường: Trường THCS Hồng Bàng 02 máy; Trường THCS Phan Bội Châu 01 máy phục vụ cho học sinh và CBNV tại trường. Đồng thời, máy cũng đã mang lại nguồn thu nhập thụ động cho nhà đầu tư với doanh thu 1 triệu đồng/ngày với lợi nhuận 35%.