ETEK - GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TỔNG THỂ
Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK là nhà cung cấp các giải pháp tự động hóa tổng thể hàng đầu Việt Nam. Được thành lập từ năm 2006, chúng tôi hiện tiên phong giải pháp tự động hóa trong 3 lĩnh vực Công nghiệp, Giáo dục, Dân sinh. Kinh nghiệm sâu rộng của ETEK trong việc triển khai các dự án lớn, với độ khó cao giúp chúng tôi hỗ trợ khách hàng tốt hơn trong việc đảm bảo chất lượng, chi phí, tiến độ, ETEK luôn đồng hành trong hành trình tự động hóa của khách hàng
Tầm nhìn sứ mệnh
Tầm nhìn đến năm 2029
Tầm nhìn đến năm 2029
ETEK trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ tự động hoá để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần kiến tạo giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Sứ mệnh
Sứ mệnh
Trao đi giá trị giải pháp công nghệ và kỹ thuật hiện đại - phù hợp vào sản xuất kinh doanh cho khách hàng để làm chủ kinh doanh của chính mình.  
Giá trị cốt lõi
Tập hợp những niềm tin, lý tưởng và những định hướng mà mỗi cán bộ nhận viên ETEK cần thiết lập trong quá trình làm việc tại công ty
TÍN: uy tín
TÍN: uy tín
TRÍ: Trí tuệ- Sáng tạo
TRÍ: Trí tuệ- Sáng tạo
NGHĨA: Chính trực- Trách nhiệm
NGHĨA: Chính trực- Trách nhiệm
LỄ: Tôn trọng- Thấu hiểu
LỄ: Tôn trọng- Thấu hiểu
NHÂN: Nhân văn- Nhân Hoà- Nhân quả
NHÂN: Nhân văn- Nhân Hoà- Nhân quả