Cơ hội nghề nghiệp

Số lương: 2
Nơi làm việc: Tòa nhà Tân Phát ETEK, số 189 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/1970
Số lương: 2
Nơi làm việc: Tòa nhà Tân Phát ETEK, số 189 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/1970
Số lương: 2
Nơi làm việc: Cổ phần Giải pháp Tự động Hóa ETEK
Hạn nộp hồ sơ: 11/07/2024
Số lương: 2
Nơi làm việc: Tòa nhà Tân Phát ETEK, số 189 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội/ Số 1 Đường Lê Đức Thọ, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2024
Số lương: 2
Nơi làm việc: Tòa nhà Tân Phát ETEK, số 189 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội/ Số 1 Đường Lê Đức Thọ, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2024
Số lương: 2
Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2024
Số lương: 3
Nơi làm việc: Tòa nhà TAN PHAT ETEK, Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2024
Số lương: 2
Nơi làm việc: Tòa nhà Tân Phát ETEK, số 189 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023
Số lương: 2
Nơi làm việc: Tòa nhà Tân Phát ETEK, số 189 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2024
Số lương: 4
Nơi làm việc: Tòa nhà Tân Phát ETEK, số 189 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội/ Số 1 Đường Lê Đức Thọ, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2024
Số lương: 2
Nơi làm việc: Tòa nhà Tân Phát ETEK, số 189 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2024