Câu chuyện thành công
Intralogistic
Kho tự động lưu trữ nguyên vật liệu trong nhà máy sản xuất pin
Nhà máy sản xuất pin ô tô điện
Hệ thống kho pallet tự động lưu trữ 3200 đơn vị hàng hóa, thiết kế hệ thống băng tải vận chuyển tự động kết hợp RGV nhận hàng trực tiếp từ pallet đưa đến Stacker crane - xe cẩu nâng hạ xếp đặt và lấy hàng trong kho, hoàn toàn không cần con người