Câu chuyện thành công
Teklife
Thành công khi đầu tư chuỗi 22 máy bán hàng tự động tại Vĩnh Phúc
Là khách hàng đầu tư chuỗi 22 máy bán hàng tự động khá lớn, lợi nhuận lên tới hơn 4 triệu đồng/ngày, anh Chu Văn Phong dự kiến đầu tư thêm 7 máy bán nước nữa trong năm 2024.
Đầu tư 400 triệu thu về hơn 5 tỷ mỗi năm nhờ chuỗi máy bán hàng tự động
Tại nhà máy sản xuất khu vực Bình Dương
Đây là câu chuyện thành công của chị Nguyễn Thị Thu Hương hiện đang sở hữu 7 máy bán hàng tự động Teklife đặt tại các nhà máy sản xuất khu vực Bình Dương với doanh thu 2 triệu đồng/ 1 máy/ 1 ngày, mang lại nguồn thu nhập thu động cho chị.  
Đạt doanh thu 156 triệu mỗi ngày với chuỗi 52 máy bán hàng tự động
Siêu thị Nam Phong Tây Đô
Đó là câu chuyện thành công của một siêu thị không người bán ở miền Nam thu với doanh thu 3 triệu đồng/ngày/1 máy, 156 triệu mỗi ngày, tức thu về 57 tỷ mỗi năm bằng 53 máy bán hàng tự động.  
Đầu tư chuỗi 13 máy bán hàng thu về 5 tỷ mỗi năm
Tại nhà máy sản xuất
Doanh thu hằng năm đạt gần 5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 20% tương đương khoảng 1 tỷ đồng khi đặt máy bán hàng tự động Teklife tại các nhà máy sản xuất ở Hưng Yên.