Hình ảnh

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

Công ty Cổ phần Giải pháp tự động hóa ETEK hiện có nhiều chế độ phúc lợi cho CBNV 
- Ăn trưa dành cho toàn thể CNBV
- Ăn nhẹ buổi chiều vào thứ 3-5
- Chương trình tặng trứng vịt biển cho con CBNV dưới 11 tuổi
- Ghi dấu trưởng thành của CBNV có thâm niên: 3 năm, 7 năm, 12 năm gắn bó với công ty
- Bảo hiểm tai nạn cá nhân 24h
- Chế độ giới thiệu ứng viên
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
Tặng quà cho các bé ngày 1/6
CNBV nữ liên hoan ngày 8-3
CNBV nữ liên hoan ngày 8-3
CNBV nữ liên hoan ngày 8-3
CNBV nữ liên hoan ngày 8-3
CNBV nữ liên hoan ngày 8-3
CNBV nữ liên hoan ngày 8-3
CNBV nữ liên hoan ngày 8-3
CNBV nữ liên hoan ngày 8-3
CNBV nữ liên hoan ngày 8-3
CNBV nữ liên hoan ngày 20.10
CNBV nữ liên hoan ngày 20.10
CNBV nữ liên hoan ngày 20.10
CNBV nữ liên hoan ngày 20.10
CNBV nữ liên hoan ngày 20.10
CNBV nữ liên hoan ngày 20.10
Ăn trưa tại công ty
Ăn trưa tại công ty
Ăn trưa tại công ty
Ăn trưa tại công ty
Ăn trưa tại công ty
Ăn trưa tại công ty
Tặng quà các bé vào lớp 1
Tặng quà các bé vào lớp 1